Evaluointiprosessi ei ollut puolueellinen, esiselvitys oli tehty HTK-ohjeen mukaisesti

Professori A ja dosentti B epäilivät, että professori B:n johtaman hankkeen kansainvälinen evaluointi olisi ollut puolueellinen ja että arvioitsijana toiminut professori X olisi ollut esteellinen. Esiselvityksessä tutkittiin professori X:n puolueellisuutta, eikä tällaisesta löytynyt näyttöä. 

TENKin tehtävänä ei ole arvioida sitä, miten laadukkaasti tutkimusryhmän evaluointi suoritettiin. Tutkimuseettisiä kysymyksiä herää vasta, jos menettelytavat ovat olleet holtittomia ja synnyttävät vaikutelman, että raportissa on tarkoituksellisesti vähätelty arvioinnin kohteena olleita tutkijoita. Esiselvityksessä ei havaittu tällaista eivätkä lausunnon pyytäjät tuoneet esille sellaista lisätietoa, joka antaisi TENKille aiheen arvioida asiaa toisin tai todeta, ettei asiaa ole riittävästi selvitetty. 

Professori A ja dosentti B pitivät myös asiassa  tehdyn esiselvityksen suorittanutta professori Y:tä esteellisenä. He eivät kuitenkaan esittäneet mitään konkreettista sen tueksi, että tämä olisi ollut asiassa puolueellinen. 

TENKin saamien asiakirjojen valossa ei ole aihetta epäillä, että hyvää tieteellistä käytäntöä olisi loukattu. Sen vuoksi TENK katsoo, että yliopisto on voinut tehdä päätöksen asian käsittelyn lopettamisesta ilman, että varsinaista tutkintaa on suoritettu.