Piittaamattomuuden kynnys ei ylittynyt kirjoittajuuskiistassa (TENK 2017:5)

Humanistisen alan tohtori A oli epäillyt saman alan professori B:n syyllistyneen anastukseen sekä tutkijan työn epäasialliseen vaikeuttamiseen ja viivyttämiseen, koska A:n nimeä ei mainittu toimittajana tieteellisessä artikkelikokoelmassa, jonka päätoimittajana B toimi. Toimitustyöstä ei missään vaiheessa ollut tehty kirjallisia sopimuksia, ja osapuolilla oli eriävä näkemys siitä, mitä asiasta oli muutoin sovittu.

Sekä yliopiston suorittaman HTK-esiselvityksen että TENKin asiassa antaman lausunnon (TENK 2016:8) mukaan B ei ollut syyllistynyt HTK-loukkaukseen. 

E.m. HTK-prosessin ollessa kesken B teki HTK-loukkausilmoituksen A:n toiminnasta. B katsoi A:n syyllistyneen tiedeyhteisön harhaanjohtamisena ilmenevään piittaamattomuuteen ja useisiin vastuuttomiin menettelyihin kuten tekijyyden manipulointiin.

Yliopiston suorittaman esiselvityksen mukaan asiassa ei ollut syytä epäillä HTK-loukkausta.

TENK yhtyi yliopiston arvioon. Koska teot eivät olleet vakavia tai törkeitä, ei yliopiston tarvinnut käynnistää asiassa varsinaista HTK-tutkintaa.