Piittaamattomuus metodiosuuden viittaamiskäytännössä ei täyttänyt vilpin tunnusmerkkejä (TENK 2022:19)

Tutkimuslaitoksen tutkija A epäili tutkimusryhmänsä vastuututkija B:n plagioineen
osia heidän tekniikan alan yhteisartikkelistaan omaan julkaisuunsa.
A:n mukaan B oli myös anastanut aineiston aiemmasta yhteisartikkelista
antamatta siitä tunnustusta kanssakirjoittajilleen ja käyttänyt tätä materiaalia
toisessa artikkelissaan. Lisäksi A huomautti pitkien tekstiosioiden rakenteiden
olevan kahdessa em. artikkelissa lähes samanlaiset.

TENK katsoi, että vaikka oli kiistatonta, että B oli syyllistynyt piittaamattomuuteen
hyvästä tieteellisestä käytännöstä, ei tapauksessa ollut
ollut kyse vilpistä. Koska B oli myöntänyt toiminnan ja ryhtynyt korjaaviin
toimenpiteisiin, ei varsinaisen tutkinnan katsottu olleen tarpeen.