Puutteet esiselvityksen menettelytavoissa

Yksi lausuntopyyntö koski sitä, olisiko erään yliopiston pitänyt suorittaa saamansa HTK-ilmoituksen johdosta esiselvityksen lisäksi varsinainen tutkinta ja olivatko kyseisen yliopiston menettelytavat asian tutkinnassa HTK-prosessin mukaiset. Tapaus koski epäilyä eräässä tekniikan alan väitöskirjakäsikirjoituksessa esiintyvästä sekä piittaamattomuudesta hyvästä tieteellisestä käytännöstä että vilpin eri muodoista. Esiselvityksen perusteella yliopisto katsoi, että vaikka väitöskirjan viittauskäytännöissä oli puutteita, TENKin määritelmän mukaista loukkausta hyvästä tieteellisestä käytännöstä ei ollut tapahtunut.  

Lausunnossaan TENK huomautti tutkimusorganisaation menettelytavoista. Puutteellisuuksia todettiin muun muassa osapuolten kuulemisten dokumentoinnissa. Koska myös yliopiston TENKille toimittama vastine todettiin yleisluontoiseksi, TENKin näkemyksen mukaan olisi kaikkien osapuolten edun mukaista, että asiassa suoritettaisiin varsinainen tutkinta. Koska asia palautettiin yliopistoon, ei TENK ottanut kantaa siihen, oliko tutkija syyllistynyt hyvän tieteellisen käytännön loukkaukseen.