Suomalainen tutkija ei ollut vastuussa ulkomaisen professorin epäilemistä HTK-loukkauksista (TENK 2022:14)

Ulkomaisen yliopiston professori A epäili ohjauksessaan työskennellyttä suomalaista
tekniikan alan tutkijaa B anastamisesta, muiden tutkijoiden vähättelystä
ja tekijyyden manipuloinnista käsikirjoituksessa, jota B oli Suomeen
palattuaan tarjonnut tiedelehteen julkaistavaksi. A:n HTK-loukkausepäilyt
käsiteltiin esiselvityksessä sen tutkimusorganisaation toimesta, johon B oli
ulkomaisesta yliopistosta palannut.

Poikkeuksellisen kattavan esiselvityksen jälkeen tutkimusorganisaation
johtaja päätti, ettei käsikirjoituksessa ollut syyllistytty HTK-loukkauksiin
eikä asiassa ollut syytä käynnistää varsinaista tutkintaa. A oli tyytymätön
päätökseen ja pyysi lausuntoa TENKiltä.

TENK katsoi, että ulkopuoliselle asiantuntijalle toimeksiannettu esiselvitys
toteutui TENKin ohjeiden mukaisesti eikä B ollut syyllistynyt
HTK-loukkauksiin.