Tausta-aineiston tuottaminen ei oikeuttanut tutkimusraportin kirjoittajuuteen (TENK 2020:13)

Tutkimuslaitos X julkaisi yhteiskuntatieteiden alaan liittyvän vuosiraportin, jonka kannessa oli tutkijoiden A ja B nimet. Samassa tutkimuslaitoksessa toimiva tutkija C katsoi, että hänen samaa aihepiiriä tutkineen tutkimusryhmänsä asiantuntijuus oli ohitettu, koska heitä ei mainittu kyseisen raportin kirjoittajina. Näin ollen A olisi syyllistynyt piittaamattomuuteen, joka ilmeni sekä muiden tutkijoiden vähättelynä että puutteellisena viittaamisena C:n tutkimusryhmän aikaisempiin tutkimustuloksiinsa. 

Vastineessaan epäilyyn A kertoi, että julkaisun kannessa oli X:n vallitsevan käytännön mukaisesti niiden henkilöiden nimet, jotka antavat asiasta lisätietoja. X suoritti asiassa esiselvityksen, jonka mukaan HTK-loukkausta ei ollut tapahtunut. 

Sekä HTK-ohjeen että TENKin tekijyyssuosituksen mukaan asianosaisten kesken on etukäteen sovittava, keiden nimet laitetaan tutkimusjulkaisun kirjoittajaluetteloon ja miten muunlainen tekijyys julkaisuun merkitään. Ellei toisin mainita, TENKin mukaan julkaisujen kirjoittajiksi oletetaan ne henkilöt, joiden nimet on merkitty julkaisun etukanteen. 

TENKin mukaan tapauksessa jäi epäselväksi, oliko A:n ja B:n alkujaan ajateltu toimivan kiistanalaisen raportin tekijöinä, toimittajina vai pelkästään lisätietojen antajina. Piittaamattomuuden kriteerit eivät kuitenkaan täyttyneet, koska raportin laadintaan liittyen ei tämän lisäksi tullut ilmi esimerkiksi törkeitä laiminlyöntejä. Lisäksi X oli korjannut julkaisukäytäntöjään TENKin ohjeiden mukaisiksi välittömästi sen jälkeen, kun C oli tehnyt asiasta HTK-epäilyilmoituksen.