Toisen kirjoittajan osuus ei ollut piittaamattomuutta

Erään tutkimuslaitoksen johtajan tekemän päätöksen mukaan vanhempi tutkija A oli yhdessä erikoistutkija Y:n kanssa syyllistynyt anastamiseen lähettämällä projektitutkija B:n laatimia luonnonvara-alan tutkimustuloksia ja tekstiä sisältävän käsikirjoituksen omissa nimissään arvioitavaksi tieteelliseen lehteen mahdollista julkaisemista varten. Kun on käynyt ilmeiseksi, että B ei hyväksy artikkelin julkaisemista niin, että tämä mainitaan vain kiitoksissa, on A lopulta tarjoutunut vetäytymään kirjoittajuudesta. Sekä A että Y saivat huomautuksen anastamisesta. Tapahtumasarjaa arvioinut tutkimusryhmä ei ollut lausunnossaan yksimielinen.

Vanhempi tutkija A pyysi TENKin lausuntoa liittyen hänen rooliinsa artikkelin toisena kirjoittajana sekä siihen, oliko tutkintaryhmä asiallisesti koottu ja olisiko tutkintaryhmän pitänyt olla yksimielinen päätöksessään.

TENKille toimitentun aineiston perusteella ei ollut mahdollista päätellä kenenkään jäsenen olleen jäävi. Myös vaatimus ulkopuolisesta jäsenestä täyttyi. Tutkintaryhmän ei myöskään tarvitse olla yksimielinen päätöksessään. Näin ollen TENK ei nähnyt huomautettavaa HTK prosessissa.

Vetäytyminen kirjoittajuudesta ei TENKin näkemyksen mukaan ollut asiallinen tapa reagoida tilanteeseen, mutta se osaltaan osoittaa, että A:n pyrkimyksenä ei ole ollut anastaa B:n tutkimustuloksia omiin nimiinsä. A on myös selkeästi tuonut Y:lle ilmi huolensa B:n osuuden oikeasta kuvaamisesta. Näin ollen TENK katsoo, että A ei ole syyllistynyt tutkimustulosten anastamiseen.