Tutkijan työn kriittinen arviointi ei ollut tutkijan työn epäasiallista vaikeuttamista (TENK 2019:9)

Oikeustieteen alan tutkija A epäili, että arvioitsija B oli syyllistynyt tutkijan työn epäasialliseen vaikeuttamiseen A:n dosentin arvon hakuprosessissa. A epäili, että B vähätteli A:n ansioita eikä ollut tutustunut kaikkeen hänelle toimitettuun aineistoon. Lisäksi A epäili, että tiedekunnan johto oli toiminut hyvän tieteellisen käytännön vastaisesti, kun se ei ollut myöntänyt hänelle dosentin arvoa. 

Lausunnossaan TENK totesi, että dosentin arvon nimitysprosessiin liittyvät kysymykset eivät kuulu sen toimivaltaan. Tiedekunta oli A:n dosenttihakemusta käsitellessään käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa. B suoritti hakemusta arvioidessaan hänelle annetun tehtävän eikä tutkimuksen kriittinen arviointi loukannut hyvää tieteellistä käytäntöä. TENKille toimitetun aineiston perusteella ei ollut mahdollista päätellä, että B olisi vähätellyt A:n ansioita ja näin vaikeuttanut tämän toimintaa tutkijana.