Tutkimusidean anastamis- ja plagiointiväitteet olivat aiheettomia (TENK 2018:6)

Humanistisen alan lisensiaatti A esitti, että hänen väitöskirjansa ohjaaja, professori B, olisi syyllistynyt sekä A:n tutkimussuunnitelman plagiointiin että ohjauskeskusteluissa A:n esittämien tutkimusideoiden anastukseen. Näitä ideoita hyväksi käyttäen B olisi saanut huomattavia hankerahoituksia. A perusti väitteensä näitä hankepäätöksiä koskeneisiin julkisiin kuvauksiin ja uutisointeihin.

Yliopiston rehtori päätti asianomaisia kuultuaan, että epäily oli aiheeton, sillä itse hankkeet erosivat täysin A:n tutkimussuunnitelmasta. A oli tyytymätön siihen, että asiassa ei käynnistetty HTK-esiselvitystä.

TENK totesi lausunnossaan, että hankekuvaustekstit eivät yksin riitä todistusaineistoksi vakavissa tiedevilppiepäilyissä. Myöskään A ei ollut osoittanut, missä kohdissa B:n tieteellistä tuotantoa hän katsoi plagiointia esiintyvän. TENKin mukaan A:n epäily ei ollut kuitenkaan sillä tavalla perätön, etteikö myös esiselvityksen käynnistämiseen olisi löytynyt perusteita.

Koska yliopiston TENKille asiasta laatima vastine oli perusteellinen ja kattava, esiselvityksen käynnistäminen ei olisi tuottanut enää olennaisesti uutta, asian ratkaisemisessa tarvittavaa tietoa. Päättäessään olla käynnistämättä HTK-esiselvitystä yliopiston rehtori toimi HTK 2012 -ohjeen suomissa rajoissa.