Yhteisartikkelissa oli viitattu puutteellisesti ja epäasiallisesti kirjoittajan aiempiin yhteisjulkaisuihin. Plagiointivilpin tunnusmerkit eivät kuitenkaan täyttyneet. (TENK 2021:5)

Professori A epäili, että tekniikan alan tutkija B oli plagioinut yhteisartikkelissa kirjan lukua ja merkinnyt X:n artikkelin ensimmäiseksi kirjoittajaksi ilman tämän suostumusta. Yliopisto suoritti asiassa varsinaisen tutkinnan TENKin lausunnon 2019:18 saatuaan. Varsinaisessa tutkinnassa kävi ilmi, että asiaan liittyi yhteensä neljä julkaisua, jotka kaikki käsittelivät samoja tutkimustuloksia. B oli kirjoittajana kaikissa neljässä julkaisussa. X:ää ei tavoitettu varsinaisen tutkinnan yhteydessä.

Rehtorin päätöksen mukaan B oli syyllistynyt sekä piittaamattomuuteen hyvästä tieteellisestä käytännöstä että plagiointiin. HTK-loukkauksen seuraamusten korjaamiseksi rehtori päätti, että yliopisto on yhteydessä kustantajiin sekä artikkelin että kirjan luvun poistamiseksi julkaisukanavasta. Yhteisartikkelin kanssakirjoittaja C oli tyytymätön rehtorin päätökseen olla yhteydessä kustantajaan ja pyysi TENKin lausuntoa asiasta. TENK on käsitellyt asiaa lausunnossaan TENK 2021:22.

TENKin näkemyksen mukaan artikkelissa oli viitattu puutteellisesti ja epäasiallisesti aikaisempiin tutkimustuloksiin. Plagiointivilpin tunnusmerkit eivät kuitenkaan täyttyneet, sillä B oli kirjoittajana jokaisessa asiavyyhtiin liittyvässä artikkelissa. Todettua vilppiä ei näin ollen voinut käyttää perusteena artikkelin poistamiseksi julkaisukanavasta.

TENK antoi samasta rehtorin päätöksestä myös toisen lausunnon (TENK 2021:22).