Att förkasta artikeln i referentgranskningsprocessen var inte en GVP-avvikelse (TENK 2022:7 och TENK 2022:8)

Forskare A misstänkte att forskare B och universitetslektor C hade gjort sig skyldiga till GVP-avvikelse när de förkastade hens artikelmanuskript. B och C arbetade vid olika universitet, så A hade gjort anmälningar om misstanke med samma innehåll till båda universiteten.

Enligt A hade B och C förkastat A:s artikel i sin tidskrift. På så sätt skulle de ha försvårat och fördröjt hens arbete som forskare. A hävdade dessutom att de hade varit jäviga som medlemmar i förrättningskommittén.

Universiteten ansåg i sina beslut utifrån förutredningen att forskarna inte hade gjort sig skyldiga till GVP-avvikelser. A bad TENK om utlåtande om universitetens beslut.

Enligt TENK har publikationskanalerna rätt att själva besluta om sina egna publikationsprinciper. I detta fall var det fråga om en genuin meningsskiljaktighet om vetenskaplig tolkning och bedömning, som enligt GVP-anvisningen är en del av den vetenskapliga diskussionen och inte kränker god vetenskaplig praxis. Därför behövdes ingen egentlig undersökning.

I sina utlåtanden ansåg TENK att båda universiteten have genomför BVP-processen enligt TENK:s anvisningar.