De motiveringar för stöld som konstaterades i GVP-processen var inte tillräckliga (TENK 2021:19)

Universitetet undersökte en anmälan enligt vilken en projektansökan, som utarbetats av professor A och hans arbetsgrupp inom humaniora, skulle ha plagierat docent B:s forskningsplan inom samma vetenskapsområde och stulit dennes forskningsidé. På basis av den egentliga undersökningen fattade universitetets rektor ett beslut enligt vilket A gjort sig skyldig till att ha stulit B:s forskningsidé. TENK tog emot A:s begäran om utlåtande, enligt vilken påståendena om GVP-kränkning inte hade styrkts och att man i GVP-undersökningen inte hade följt TENK:s anvisningar.

I sitt utlåtande drog TENK upp riktlinjer. Eftersom en GVP-kränkning genom stöld är ytterst allvarligt, så bör motiveringarna vara obestridliga. Eftersom så inte var fallet avvek TENK:s bedömning från universitetets beslut att A inte hade gjort sig skyldig till stöld. A borde dock ha informerat B om den omtvistade projektansökan. Det hade förekommit brister i GVP-processen bland annat i hörandet av parterna.