Yrkeshögskola kan inte låta bli att behandla en misstanke som riktats mot en lärare

Forskare A hade inlämnat en GVP-anmälan till yrkeshögskolans rektor där A uttryckte misstanke om att yrkeshögskolans lektor B inom teknik hade gjort sig skyldig till att på ett olämpligt sätt försvåra en annan forskares arbete genom att skriva i nedsättande och förringande ordalag om forskare A ute i offentligheten. Rektorn ansåg ändå att saken inte hör till GVP-anvisningens tillämpningsområde, eftersom B inte deltar i vetenskaplig forskningsverksamhet i yrkeshögskolan. 

I sitt utlåtande ansåg Forskningsetiska delegationen att yrkeshögskolan hade begått ett formellt fel i sitt beslut som baserades sig på den tolkningen att GVP-anvisningarna inte gäller lektor B. Enligt Forskningsetiska delegationen är yrkeshögskolor forskningsorganisationer och deras undervisningspersonal är en del av högskolans vetenskapliga samfund. Därmed bör de följa god vetenskaplig praxis i olika samverkanssituationer, också utanför det vetenskapliga samfundet, till exempel i sociala medier, om det gäller deras undervisnings- eller forskningsområde. Forskningsetiska delegationen ansåg att yrkeshögskolan bör fatta beslut om att antingen inleda eller inte inleda en förundersökning samt att motivera beslutet. 

Däremot tog Forskningsetiska delegationen inte ställning till huruvida en GVP-kränkning hade ägt rum, eftersom ärendet ännu inte behandlats i yrkeshögskolans GVP-process.