Publikationsserie

Senast uppdaterad 17.5.2023

Forskningsetiska delegationens publikationer (ISSN 2490-161X (print.), ISSN 2669-9427 (pdf)) utgiver Forskningsetiska delegationens (TENK) anvisningar, rekommendationer och andra publikationer. Publikationsserie började i 2019. Publikationerna kan beställas from TENKs byrå.

2023

2020

2019

Andra TENKs anvisningar och material finns på denna sida.