Ansioluettelon merkintöjä hankitusta rahoituksesta tuli täsmentää

Yliopistossa tekniikan alan tutkimushankkeessa vastuullisena tutkijana toiminut professori A teki HTK-ilmoituksen, joka koski hanketta hänen jälkeensä johtaneen professori B:n ansioluetteloa. A katsoi B:n sisällyttäneen ansioluetteloonsa merkintöjä A:n hankkimasta rahoituksesta. Lisäksi hän syytti B:tä siitä, että tämä olisi lisännyt nimensä tekijäluetteloon kahteen artikkeliin, joiden laatimiseen hän ei ollut osallistunut.

Esiselvityksen perusteella asiassa ei ollut tapahtunut HTK-loukkausta. Päätökseen tyytymätön A pyysi asiassa lausuntoa TENKiltä.

TENK katsoi, että B:n menettely ansioluettelon merkintöjen osalta oli ollut jossain määrin vastuutonta ja moitittavaa ja hänen tuli huolehtia ansioluettelonsa muuttamisesta siten, ettei se ole harhaanjohtava.

Artikkeleiden tekijyyttä koskeneen kysymyksen osalta TENK yhtyi yliopiston arvioon siitä, ettei asiassa ollut tapahtunut HTK-loukkausta. Kyseisellä tieteenalla vallitsevan käytännön mukaan yhteisjulkaisun tekijäluetteloon ensimmäiseksi merkitty henkilö on voinut päättää, ketkä muut henkilöt tulevat mainituiksi tekijäluettelossa.