Artikkelin lähettäminen julkaisijalle ilman yhden kirjoittajan suostumusta oli piittaamattomuutta

TENK vastaanotti toisessa lausunnossa mainitusta HTK-tutkinnasta myös erikoistutkija Y:n lausuntopyynnön. Y oli edellisessä tapauslyhennelmässä kuvatun hankkeen vastuullinen johtaja ja artikkelin ensimmäinen kirjoittaja. Hän pyysi TENKin lausuntoa siitä, oliko asian käsittely tutkimuslaitoksessa asianmukainen.

Lausuntopyynnön mukaan kaksi tutkimusryhmän jäsenistä oli jäävejä eikä ryhmässä ollut yhtään aidosti organisaation ulkopuolista jäsentä. TENKille toimitetun aineiston perusteella ei kuitenkaan ollut mahdollista päätellä kenenkään jäsenen olleen jäävi. Myös vaatimus ulkopuolisesta jäsenestä täyttyi. Näin ollen TENK ei näe huomautettavaa tutkimusryhmän kokoonpanossa eikä muutoinkaan prosessissa.

TENKin näkemyksen mukaan Y oli pyrkinyt toimimaan erittäin vaikeassa tilanteessa siten, että tutkimustulokset saadaan julkaistua. TENK pitää uskottavana, että hänen vaikuttimensa ovat olleet oikeat eikä toiminnan ensisijaisena tarkoituksena ole ollut anastaa B:n tutkimustuloksia.

Tästä huolimatta TENK katsoo, että Y teki virheen lähettäessään artikkelin julkaisijalle ilman B:n suostumusta. Näin ollen tutkimuslaitoksen päätös on Y:n kohdalla ollut oikea.