Att skicka artikel till utgivare utan godkännande av en av författarna var försummelse

Forskningsetiska delegationen tog även emot begäran om utlåtande från specialforskare Y gällande samma GVP-utredning som nämnts i ett annat utlåtande. Y var ansvarig ledare av projektet och förste författare till artikeln i fallet som beskrivits i föregående sammanfattning. Y bad Forskningsetiska delegationen om ett utlåtande gällande om ärendets hantering på forskningsinstitutet var korrekt.

Enligt begäran om utlåtande hade två av utredningsgruppens medlemmar varit jäviga och dessutom innefattade inte gruppen någon extern medlem som stod helt utanför organisationen. Baserat på det material som lämnats in till Forskningsetiska delegationen kunde man dock inte dra slutsatsen att någon medlem varit jävig. Även kravet på extern medlem uppfylldes. Forskningsetiska delegationen ser således inte något anmärkningsvärt vare sig i sammansättningen av utredningsgruppen eller i övriga processen.

Enligt Forskningsetiska delegationen hade Y strävat efter att agera i en mycket svår situation så att forskningsresultaten skulle kunna publiceras. Forskningsetiska delegationen håller det för trovärdigt att Y:s motiv har varit korrekta och att handlingarnas främsta syfte inte har varit att stjäla B:s forskningsresultat.

Trots detta anser Forskningsetiska delegationen att Y begick ett fel när vederbörande skickade artikeln till utgivaren utan B:s godkännande. Forskningsinstitutet har således tagit rätt beslut gällande Y.