Lehdistötiedotteesta tuli käynnistää esiselvitys

HTK-ilmoituksen mukaan yliopiston tekniikan alan hankkeessa oli syyllistytty piittaamattomuuteen hyvästä tieteellisestä käytännöstä esittämällä julkisuudessa harhaanjohtavia ja vääristeleviä tietoja tutkimuksen tuloksista, tulosten tieteellisestä merkityksestä ja niiden sovellettavuudesta.

Epäilykset olivat syntyneet hankkeen tuloksia esittelevän lehdistötiedotteen perusteella. Ilmoituksen tekijä ei pyynnöstään huolimatta saanut nähdäkseen tiedotteen taustalla ollutta tutkimusta. Hän teki asiasta yliopistolle HTK-ilmoituksen, mutta yliopisto ei käynnistänyt prosessia.

Kun tutkimusryhmää kohtaan esitetään vakava syytös, on TENKin näkemyksen mukaan kaikkien osapuolten etu, että asia selvitetään HTK-prosessissa. TENKin lausunnon saatuaan yliopisto käynnisti HTK-prosessin mukaisen esiselvityksen.