Förundersökning om pressmeddelande

Enligt GVP-anmälan hade man i samband med ett universitetsprojekt inom teknik avvikit från god vetenskaplig praxis genom att offentligt presentera vilseledande och felaktiga uppgifter om forskningsresultat, resultatens vetenskapliga betydelse och deras tillämplighet.

Misstankarna uppstod efter offentliggörandet av ett pressmeddelande där resultaten presenterades. Den som gjorde anmälan fick inte trots begäran möjlighet att bekanta sig med forskningen som låg bakom pressmeddelandet. Personen lämnade in en GVP-anmälan om ärendet, men universitetet inledde inte en GVP-process.

Om en allvarlig anklagelse riktas mot en forskningsgrupp, ligger det enligt Forskningsetiska delegationen i allas intressen att saken utreds genom en GVP-process. Efter Forskningsetiska delegationens utlåtande i ärendet inledde universitetet en förundersökning enligt GVP-processen.