Yksittäiseen tutkimukseen viittaamatta jättäminen ei ollut vääristelyä tai piittaamattomuutta (TENK 2020:3)

Luonnontieteen alan tohtori A epäili, että erään yliopiston tutkijat ja johtajat olivat syyllistyneet tutkimustulosten vääristelyyn tai piittaamattomuuteen hyvästä tieteellisestä käytännöstä, kun he olivat jättäneet viittaamatta hänen vuonna 2007 julkaisuun väitöskirjaansa. TENKin lausunnot 2020:1 ja 2020:2 liittyvät samaan asiakokonaisuuteen.

A:n mukaan hänen väitöskirjansa tutkimustulokset oli jätetty lähes täysin tai täysin huomioimatta seitsemässä tutkijoiden yhteisjulkaisussa. Hän epäili tutkijoita sekä vääristelystä että piittaamattomuudesta.

TENKin näkemyksen mukaan se, että epäillyt tutkijat eivät olleet A:n tulkinnan mukaan julkaisuissaan riittävästi huomioineet hänen väitöskirjansa tuloksia, ei täyttänyt vääristelynä ilmenevän vilpin tunnusmerkkejä. Tutkijoiden toiminta ei myöskään osoittanut törkeää huolimattomuutta tai holtittomuutta tutkimuksen teon eri vaiheissa, eivätkä piittaamattomuuden tunnusmerkit näin ollen täyttyneet.