Yritysyhteistyössä laaditun julkaisun tekijä ei kuulunut HTK-ohjeen piiriin

Kasvatustieteen tutkija havaitsi väitöskirjansa tekstiä yliopiston ja kaupallisen yrityksen yhteistyönä laaditussa julkaisussa ja teki asiasta HTK-ilmoituksen.

Yliopisto kuitenkin katsoi, ettei ole toimivaltainen käsittelemään asiaa, koska kyseisen julkaisun kirjoittaja ei kuulunut yliopiston henkilökuntaan.

Tutkija pyysi asiassa TENKin lausuntoa. TENK katsoi yliopiston toimineen HTK-ohjeen mukaisesti jättäessään asian tutkimatta.