Ansioluettelon paisuttelu ei ollut törkeää, mutta epäilyt kirjoittajalistan manipuloinnista, plagioinnista ja itseplagioinnista tuli selvittää varsinaisessa tutkinnassa (TENK 2019:18)

Professori A epäili, että tekniikan alan tutkija B oli paisutellut ansioitaan ansioluettelossaan. Lisäksi A epäili, että B oli syyllistynyt yhteisartikkelissa plagiointiin ja itseplagiointiin sekä kirjoittajalistan manipulointiin lisäämällä jatko-opiskelija C:n ensimmäiseksi tekijäksi ilman C:n suostumusta. Yliopisto suoritti asiassa kaksi erillistä esiselvitystä, joiden mukaan hyvää tieteellistä käytäntöä ei ollut loukattu. 

TENKin mukaan B:n ansioluettelossa oli moitittavana pidettäviä kohtia, mutta kokonaisuutena arvioiden toiminta ei ollut niin törkeää, että hyvää tieteellistä käytäntöä olisi loukattu.

Sen sijaan epäilyssä, joka kohdistui yhteisartikkeliin, ei TENKille toimitetun aineiston perusteella ollut mahdollista päätellä, oliko B:llä kanssakirjoittajien suostumus käyttää aineistoa uudessa artikkelissa viittaamatta saman aineiston pohjalta aiemmin julkaistuun kirjaan. Myös ensimmäiseksi kirjoittajaksi merkityn C:n kuuleminen esiselvityksessä oli ollut puutteellista. Tässä tapauksessa TENK katsoi, että yliopiston tuli suorittaa asiassa HTK-prosessin mukainen varsinainen tutkinta.