Asiakasraporttiin kohdistuneessa HTK-epäilyssä tuli käynnistää varsinainen tutkinta (TENK 2020:4)

Yritys X epäili, ettei tekniikan alan tutkijoiden kirjoittama raportti ollut puolueeton. Raporttia oli käytetty asiantuntijalausuntona yrityssalaisuuden rikkomiseen liittyneessä oikeudenkäynnissä, jossa X oli osapuolena. Lisäksi X epäili, että raportin kirjoittajaluetteloa oli paisuteltu ja että raportissa esiintyi plagiointia. 

TENKin ensimmäisen lausunnon (TENK 2019:10) jälkeen tutkimuslaitos suoritti asiassa esiselvityksen. X:n mukaan esiselvityksessä ei kuultu kaikkia epäiltyjä eikä toimitusjohtajan päätöksessä todeta plagiointia eikä yksilöidä, ketkä siihen ovat syyllistyneet.

TENKin näkemyksen mukaan kaikkien kirjoittajalistaan merkittyjen henkilöiden kontribuutio tuli selvittää sillä kaikki julkaisun kirjoittajaluettelossa mainitut henkilöt ovat yhdessä vastuussa julkaisun sisällöstä, ellei julkaisussa toisin ilmoiteta. HTK-prosessin päätöksessä tulee todeta mahdollinen piittaamattomuus tai vilppi sekä tieto siitä, kuka tai ketkä siihen ovat syyllistyneet. Asiassa oli näin ollen käynnistettävä HTK-ohjeen mukainen varsinainen tutkinta.