En egentlig utredning skulle inledas gällande misstanke om avvikelse från god vetenskaplig praxis i kundrapport (TENK 2020:4)

Företag X misstänkte att en rapport skriven av forskare i teknik inte var opartisk. Rapporten hade använts som expertutlåtande i en rättegång gällande brott mot företagshemlighet, där X var en part. Dessutom misstänkte X att rapportens författarförteckning hade överdrivits, och att det förekom plagiering i rapporten. 

Efter Forskningsetiska delegationens första utlåtande (TENK 2019:10) utförde forskningsinstitutionen en förundersökning i ärendet. Enligt X hördes inte alla misstänkta i förundersökningen. I verkställande direktörens beslut konstateras inte heller plagiering eller specificeras vilka som gjort sig skyldiga till det.

Enligt Forskningsetiska delegationens mening skulle delaktigheten för alla personer som var angivna i författarförteckningen utredas, eftersom alla personer i författarförteckningen gemensamt är ansvariga för publikationens innehåll, ifall annat inte nämns i publikationen. I GVP-processens beslut ska eventuell försummelse eller oredlighet konstateras, samt information om vem eller vilka som har gjort sig skyldiga till det. Således måste en egentlig utredning enligt GVP-anvisningarna inledas i ärendet.