Koeaineiston käyttö oli osa tutkimusryhmän toimintaa eikä sen käyttämiseen liittynyt HTK-loukkausta (TENK 2023:3)

Yliopisto X:n tutkija A teki HTK-loukkausepäilyilmoituksen, jossa epäilyn kohteena olivat yliopiston Y tutkijatohtori B ja projektitutkija C. Epäilyn aiheena oli tekijyyteen liittyvä loukkaus. A:n mukaan hän oli tehnyt kokeita B:n vetämässä projektissa, joiden tulokset päätyivät B:n, C:n ja kolmen muun kirjoittajan vuonna 2012 julkaisemaan artikkeliin. A:n mukaan oli tapahtunut HTK-loukkaus, koska häntä ei ollut pyydetty mukaan artikkelin kirjoittajaryhmään. A oli tyytymätön Y:n rehtorin asiassa tekemään HTK-esiselvityspäätökseen, jonka mukaan kyseessä ei ollut HTK-loukkaus.

Lausunnossaan TENK katsoi, että sekä A:n että B:n tekemät kokeet olivat saman tutkimusryhmän puitteissa tehtyjä kokeita. B oli ollut vastuullisen tutkijan roolissa tutkimusryhmässään ja vastuussa tutkimusryhmän sisäisestä työnjaosta. TENK katsoi, ettei B eikä C ollut syyllistynyt HTK-loukkaukseen ja että kyseinen HTK-prosessi oli suoritettu TENKin ohjeiden mukaisesti.