Yksittäiseen tutkimukseen viittaamatta jättäminen ei ollut vääristelyä ja rahoituslähteet oli ilmoitettu asianmukaisesti (TENK 2020:1)

Luonnontieteen alan tohtori A epäili, että erään tutkimuslaitoksen tutkijat ja johtajat olivat syyllistyneet tutkimustulosten vääristelyyn tai piittaamattomuuteen hyvästä tieteellisestä käytännöstä, kun he olivat jättäneet viittaamatta hänen vuonna 2007 julkaistuun väitöskirjaansa. A epäili, että tutkijoiden riippumattomuus oli vaarantunut alan teollisuuden rahoituskytkösten tähden. 

TENKin lausunnot 2020:2 ja 2020:3 liittyvät samaan asiakokonaisuuteen.
TENKin näkemyksen mukaan yksittäiseen tutkimukseen viittaamatta jättäminen ei ole sellaista HTK-ohjeessa kuvattua havaintojen vääristelynä ilmenevää vilppiä, joka täyttäisi HTK-loukkauksen tunnusmerkit.

Muiden tutkijoiden osuuden vähättely julkaisuissa voisi HTK-ohjeen mukaan olla myös piittaamattomuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Mutta jotta tällaisessa tapauksessa voitaisiin todeta HTK-loukkaus, tulisi epäillyn tutkijan toiminnan osoittaa piittaamattomuuden tunnusmerkkien lisäksi törkeää laiminlyöntiä ja holtittomuutta tutkimuksen teon eri vaiheissa.

TENKille toimitetun aineiston perusteella tutkimuslaitoksen tutkijoiden tai johdon toiminnasta ei voinut päätellä mitään sellaista törkeänä laiminlyöntinä ilmenevää piittaamattomuutta, jota voisi tulkita HTK-loukkauksena. Epäillyt tutkijat olivat myös ilmoittaneet rahoituslähteet tulosten julkaisun yhteydessä. TENKin näkemyksen mukaan tutkijoiden riippumattomuus ei ollut minkään rahoittajan toimesta vaarantunut.