Yli 20 vuotta vanhaan pro gradu -tutkielmaan kohdistunutta epäilyä ei tarvinnut tutkia (TENK 2020:12)

A epäili, että B:n vuonna 1997 hyväksytty humanistisen alan pro gradu -tutkielma sisälsi vääristelyä, sepittämistä ja plagiointia. Yliopisto X:n rehtori ei käynnistänyt asiassa HTK-prosessia, sillä epäilyilmoitus kohdistui opinnäytetyöhön, joka oli laadittu ja hyväksytty noin 23 vuotta sitten.

TENKin HTK-ohjeen mukaan organisaatio voi jättää HTK-prosessin käynnistämättä, jos väitetystä loukkauksesta on kulunut niin pitkä aika, että sen selvittämisellä ei ole vaikutusta tutkimuseettisesti kestävien käytäntöjen, tutkimuksen laadun varmistamisen tai muiden oikeusturvan kannalta.

TENKin näkemyksen mukaan X:n rehtori käytti HTK-ohjeen hänelle suomaa harkintavaltaa siinä, miten pitkän ajan jälkeen ja millaisen perustellun syyn vuoksi HTK-esiselvitys voidaan pro gradu -työn osalta jättää käynnistämättä.