Motiveringen till rektorns beslut räckte inte för att konstatera oredlighet. Övergångsbestämmelserna mellan GVP-anvisningarna hade tolkats felaktigt (TENK 2023:5)

Överlärare A vid YH 1 och två andra forskare misstänkte att YH 2:s lektor B hade gjort sig skyldig till stöld i två artiklar inom det tekniska området. Enligt A hade B verkat som sakkunnig i ett mångvetenskapligt samprojekt, men inte som medlem i forskningsgruppen, och B hade inte i sina artiklar haft rätt att använda projektets resultat i eget namn. Enligt B hade avtalssituationen gällande projektets parter och resultat dock varit oklar. Inom B:s eget vetenskapsområde anges dessutom endast personer som har deltagit i skrivarbetet.

På basis av förutredningen beslöt rektorn för YH 2 att B hade gjort sig skyldig till en lindrig GVP-kränkning, nämligen till stöld enligt GVP 2012-anvisningen och plagiat enligt GVP 2023-anvisningen. Eftersom gärningen enligt rektorn var lindrig fanns det inget behov av att inleda en egentlig utredning.

Enligt TENK ska andra forskares bidrag lyftas fram i vetenskapliga publikationer på ett sätt som bedöms från fall till fall och på ett tillräckligt sätt. För att man i GVP-processen ska kunna konstatera att stölden är mycket allvarlig, både som gärning och till följd av konsekvenserna, måste gärningen både uppfylla kännetecknen för stöld och vara avsiktlig och medvetet vilseledande för vetenskapssamfundet. I det här fallet var motiveringen till rektorns beslut inte tillräckligt detaljerad för att konstatera stöld.

Eftersom det förblev oklart hur en GVP-kränkning inträffat och identifierats, skulle en egentlig utredning enligt TENK inledas i ärendet. Både bedömningen av en eventuell kränkning och GVP-processen skulle genomföras enligt GVP 2012-anvisningen.