Pro Gradu -tutkielman laatuun liittyvät puuteet eivät paljastuneet HTK-loukkauksiksi (TENK 2023:6)

Henkilö A teki yliopiston rehtorille HTK-loukkausepäilyilmoituksen, jonka mukaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden alan maisteriopiskelija B olisi syyllistynyt plagiointina, anastamisena, sepittämisenä ja havaintojen vääristelynä ilmenevään tutkimusvilppiin sekä piittaamattomuudeksi tulkittavaan tiedeyhteisön harhaanjohtamiseen.

Yliopiston toteuttaman esiselvityksen johtopäätös oli, ettei B:n voitu katsoa syyllistyneen tutkimusvilppiin tai piittaamattomuuteen ja että varsinaista tutkintaa ei ollut syytä aloittaa. A oli tyytymätön päätökseen sekä yliopistossa suoritettuun HTK-prosessiin.

Lausunnossaan TENK katsoi, että HTK-prosessi on toteutunut asianmukaisesti ja että maisteriksi valmistunut B ei ollut syyllistynyt HTK-loukkaukseen opinnäytteessään. Tutkinnan suorittaneen tiedekunnan arviointikriteeristö sallii pro gradu -tutkielmilta laadullisia puutteita. TENK ei ota lausunnoissaan kantaa opinnäytetöiden arvosteluihin.